The Girls

Jabalieupe Eyona Xolani “Xolani” (2009-)

Jabalieupe Gatura Guinevere “Gwen” (2012–)

CH Risingson’s Sky Ridge “Sky” (2014–)

GCH Shabani’s Master of Illusion “Lusion” (2015–)

Solterraluna & Shabani’s Gift of Gita V Risingson “Gita” (2018–)

Shabani’s Viva La Vida at Solterraluna “Vida” (2019–)

Solterraluna’s Rhythm of Life “Cadence” (2022–)